บริษัทกำจัดนกพิราบ บริการรับไล่นก วิธีไล่นกกระจอก วิธีขับไล่นกกระจอก วิธีกำจัดนกกระจอกบนหลังคาบ้าน ป้องกันนกกระจอก

บริษัท สต๊อป-เบิร์ด โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าป้องกันนกพิราบ นกกระจอก รวมถึงให้บริการไล่นก แก้ปัญหาจากนกและสัตว์รบกวนต่างๆ เป็นรายแรกในประเทศและเป็นเจ้าแรกที่ใช้วิธีไล่นก ป้องกันนก แบบผสมผสาน ระบบ IPM. (Integrated Pest Management) เข้าไปจัดการปัญหาที่ต้นเหตุ จึงได้ผลลัทธ์ที่ทรงประสิทธิภาพได้ผล 100% แก้ปัญหาได้อย่างถาวร และเป็นไปได้จริงทั้งในด้านของงบประมาณ คุณสมบัติของสินค้าแต่ละชนิดตามลักษณะพื้นที่ใช้งาน เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสม รวมถึงได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน  เรามีพนักงานกว่า 40 คนและรถบริการกว่า 10 คัน พร้อมให้บริการ  ในปัจจุบันเราได้จัดจำหน่ายสินค้า และให้บริการองค์กรชั้นนำในกลุ่มต่างๆ มากกว่า 30,000 แห่ง ทั่วประเทศด้วยสินค้าประสิทธิภาพสูง ภายใต้อนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตราทูไฟล (TOFLY) ยืนยันคุณภาพ ด้วยผลงาน และยอดขายอันดับ 1 โดยทีมงานวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี  เรารู้จริงในการแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงได้ผลจริง แถมประหยัดงบประมาณ และคุ้มค่ากว่า

ประวัติการดำเนินงาน ริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการแก้ปัญหาจากนก ให้กับโรงเรียน บ้านและวัดต่างๆ ที่มีปัญหา เป็นการบริการเพื่อสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ต่อมาจากปัญหาของนกทวีความรุ่นแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกินขีดความสามารถในการให้บริการได้ จึงริเริ่มก่อตั้งป็นธุรกิจไล่นก ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทย โดยใช้ชื่อร้าน BIRD TO FLY GROUP และเปลี่ยนชื่อเป็น Anti Bird Shop พร้อมกับขยายร้าน STOP-BIRD OK. เพิ่ม ผลงานแรกๆ จะเป็นกลุ่มโรงเรียนและวัดต่างๆ รวมถึงวัดพระแก้ว และเมื่อปี พ.ศ.2547 ได้เกิดวิกฤตการณ์ไข้หวัด โดยมีสัตว์ปีกเป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดกระแสการใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ ตราทูไฟล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2547 ต่อจากนั้นจึงได้จัดตั้งเป็นบริษัท สต๊อป-เบิร์ด โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (ชำระเต็ม) โดยมี นายรัชนะ เลาหสุวรรณ เป็นกรรมการผู้จัดการ จบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคส์ อดีตพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นผู้คิดค้น วิจัย และพัฒนาสินค้าเจลไล่นก,หนามกันนก,ตาข่ายกันนก,เครืองไล่นกระบบไฟฟ้า,แผ่นดักแมลงและสัตว์รบกวน รวมถึงได้นำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศบางส่วน มาให้บริการกับหน่วยงาน และองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้งานต่อเนื่องมาโดยตลอด

นโยบายและปรัชญาการบริหารงาน เป็นผู้นำตลาดด้านการให้บริการไล่นก ป้องกันนก แก้ปัญหาที่เกิดจากนกและสัตว์รบกวนต่างๆ ที่ได้มาตราฐาน ทั้งทางด้านราคาที่เป็นธรรม สินค้าที่ดี ปลอดภัย และมีคุณภาพ กับการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยการขยายทีมงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย STOP-BIRD จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์  กับการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ในการให้บริการแก่ลูกค้า และมีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสำคัญ

เป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อย่างมีคุณภาพ โดยมีการสร้างทีมงานที่ดี พร้อมให้บริการ มีการฝึกอบ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ สู่สังคม เป็นไปตามมาตรฐานทางธุรกิจที่ดี มีธรรมภิบาล ต่อไป

การตลาด มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการบริการที่ดี และสินค้าที่มีคุณภาพของเรา ในราคาที่ประหยัด และคุ้มค่ากว่า 

*สั่งสินค้าปริมาณมาก ท่านสามารถสมัครสมาชิกเข้าระบบขายส่งได้ที่ Pansuk.shop

Visitors: 1,833,284